هزینه غرفه های نمایشگاهی

انواع غرفه :

غرفه با تجهیزات ( حداقل متراژ : ۱5 متر مربع ) هر متر مربع : ۱/۹۵۰/۰۰۰ ریال

غرفه داخل سالن سرپوشیده و شامل دیواره کامل ، روشنائی ، یک عددپریز ، درج نام بر روی پیشانی ، یک عدد میز و دو صندلی

غرفه بدون تجهیز ( حداقل متراژ : ۳۰ متر مربع ) هر متر مربع : ۱/۸۵۰/۰۰۰ ریال

داخل سالن سرپوشیده و فقط شامل زمین

فضای باز (حداقل متراژ ۳۰ متر مربع) هر متر مربع : ۶۵۰/۰۰۰ ریال

فقط شامل زمین در فضای باز

فضای باز جلوی سالن هر متر مربع : ۱/300/۰۰۰ ریال

فقط شامل زمین در فضای باز

 

نکات مهم :

“ مالیات بر ارزش افزوده ” به میزان ٪ ۹ مبلغ کل هزینه اجاره غرفه ( بر اساس متراژهای درخواستی ) به مبالغ فوق اضافه گردیده و باید در زمان ثبت نام به برگزارکننده پرداخت گردد. کلیه کسورات قانونی ناشی از مشارکت در نمایشگاه ، بر عهده شرکت کنندگان میباشد. شرکت کنندگان موظفند کد اقتصادی ، شناسه ملی ، شماره ثبت شرکت ، آدرس پستی و کد پستی خود را در فرم ثبت نام درج نموده و هنگام ثبت نام به ستاد برگزاری ارائه نمایند.


شرایط پرداخت :

مبلغ ۱۰۰٪ هزینه اجاره غرفه + ٪ ۹ “ مالیات بر ارزش افزوده ” بر اساس متراژ درخواستی باید به صورت حواله نقدی در وجه شرکت مانی تدبیر سازه صادر گردیده و به همراه سایر مدارک قید شده در بند مدارک لازم به ستاد برگزاری تحویل گردد. پرداخت وجه بدون ارسال مدارک کامل به ستاد برگزاری در مهلت مقرر “ حتی در صورت رزرو اولیه اینترنتی ” یا پس از آخرین مهلت ثبت نام و یا پس از تکمیل ظرفیت سالنهای تحت پوشش ، تعهدی جهت تخصیص غرفه برای برگزارکننده ایجاد نمی نماید. در صورت انصراف از حضور یا کاهش متراژ درخواستی تا ۶۰ روز قبل از برگزاری نمایشگاه پس از اعلام کتبی شرکت کننده و تائید برگزارکننده ۵۰٪ وجه پرداختی مسترد میگرددو در صورت حصول انصراف یا تقاضای کاهش متراژ کمتر از ۶۰ روز قبل از برگزاری نمایشگاه هیچ وجهی به شرکت کننده مسترد نخواهد گردید. در صورت بروز وقایع پیش بینی نشده ( فورس ماژور ) مانند جنگ ، زلزله ، سیل ، طوفان ،آتش سوزی ، تغییرات قوانین جاری و یا هرگونه حوادث و موارد غیر پیش بینی شده دیگر که از حیطه برگزارکننده خارج بوده و منجر به لغو نمایشگاه گردد وجهی به شرکت کنندگان قابل برگشت نخواهد بود. در صورت پرداخت حواله نقدی درج نام دقیق شرکت “ شرکت کننده ” روی فیش ارسالی الزامی است .مشارکت کننده میتواندمشخصات حواله پرداختی خود را از طریق سایت مانی تدبیر به اطلاع برگزار کننده برساند .